Luxway-GDPR

PRIVATPOLITIK

Sikkerhed og privatliv

Denne politik gælder for behandling af personoplysninger, som Luxway Nordic AB indsamler om dig, og som f.eks. kan komme fra vores hjemmesider (herunder sociale netværk, der tilhører tredjeparter), elektronisk post, sms'er, telefon, butik, registreringsformularer, i andre kontakter med os, kameraovervågning, fra tredjeparter og fra offentligt tilgængelige oplysninger.

Vi værner om dit privatliv. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter dine data, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik.

Med henvisning til EU-lovgivningen henviser vi nedenfor til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og anden gældende svensk databeskyttelseslovgivning.

Hvilke data indsamler vi om dig?

"Personlige data" betyder data, der vedrører dig og kan identificere dig.

I denne privatlivspolitik bruges udtrykkene "personlige data" og "data om dig" synonymt og i flæng.

Generelt kan du bruge vores hjemmeside uden at give os nogen ikke-tekniske oplysninger. På nogle sider vil der blive bedt om oplysninger fra dig, for eksempel i forbindelse med køb og serviceanmodninger, eller hvis du registrerer dig for at modtage elektroniske nyhedsbreve. Derudover kan vi bruge oplysninger om dig fra andre kilder, der leveres af tredjeparter, såsom marketing- og salgsaktivitetsfirmaer.

De personlige data om dig, der indsamles, kan være:

Person- og kontaktdata - såsom dit navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, demografiske data (såsom fødselsdato, alder, køn, geografisk placering, yndlingsprodukter og hobbyer) og, hvor det er klart begrundet i formålet med behandlingen eller vigtigheden af sikker identifikation, også personnummer.

Finansielle oplysninger - oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en ordre, eller som du bruger til at foretage et køb, f.eks. betalings- eller kreditkortoplysninger.

Tekniske data om din enhed eller internetforbindelse - såsom IP-adresse, cookies, geografisk placering og login-oplysninger.

Oplysninger om din brugeradfærd - f.eks. dine søgemønstre og aktiviteter på hjemmesiden, din svartid på sider, og hvordan du bruger vores tjenester.

Brugergenererede oplysninger - indhold, som du frivilligt registrerer, indsender eller offentliggør, f.eks. i forbindelse med kundeserviceopkald (som kan optages), konkurrencer, tilmelding til nyhedsbreve og indhold, som du deler med os ved at uploade til vores hjemmeside eller sociale netværk (som du giver netværket tilladelse til at dele med os), f.eks. tekster, videoer og fotografier.

Oplysninger fra andre kilder - Offentligt tilgængelige oplysninger eller oplysninger fra vores partnere, som vi indsamler, f.eks. for at holde vores data om dig opdateret eller for at sikre f.eks. betaling.

Formål og retsgrundlag

For at vores behandling af dine personoplysninger skal være lovlig, forudsættes det, at der er et retsgrundlag herfor, dvs. at det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig eller en retlig forpligtelse, der påhviler os, eller at behandlingen sker efter en interesseafvejning, eller at du har givet dit samtykke til en bestemt behandling. Nedenfor er eksempler på de formål, som vi behandler dine personoplysninger til, og det juridiske grundlag, som dette sker på.

LUXWAY behandler dine personoplysninger til forskellige formål. LUXWAY behandler hovedsageligt dine data til følgende formål og med følgende angivne retsgrundlag for samme:

Et af vores hovedformål med at indsamle personoplysninger er at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom behandling og levering af dine ordrer, fakturering og levering af kundeservice og andre forpligtelser i forbindelse med køb af vores produkter. For eksempel kan vi være nødt til at besvare dine spørgsmål via vores kundeservice i forbindelse med købet og sende oplysninger til dig af hensyn til produktsikkerheden, f.eks. hvis nogle af vores produkter skal tilbagekaldes, og på anden måde sikre overholdelse af lovkrav (f.eks. bogføringsloven).

Retsgrundlag: Opfyldelse af en kontrakt (salgsbetingelser) eller juridisk forpligtelse

Et andet hovedformål er at tilbyde dig gode produkter og tjenester gennem skræddersyede tjenester og at levere bedre tjenester med mere relevant indhold. Vi bruger de data, vi indsamler, til at give dig information om de produkter, du efterspørger, men også til at forstå vores kunder bedre. For at opnå dette gennemfører vi bl.a. kundeundersøgelser. Desuden analyserer vi oplysninger om vores kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, vi modtager fra vores hjemmeside eller andre tjenester, kendt som profilering. Kunde- og markedsanalyser og behandling til statistiske formål udføres på et aggregeret niveau og er ikke beregnet til at identificere individuelle kunder.

Retsgrundlag: Berettiget interesse

Vi kan bruge dine data til at sende dig nyhedsbreve via post, e-mail, SMS/MMS eller telefon for at informere dig om nye produkter, kampagner, tilbud, konkurrencer og andre oplysninger om vores produkter og aktiviteter, som vi tilbyder, og som vi mener kan være af interesse for dig. Vi kan således bruge dine data til direkte markedsføring, herunder profilering, medmindre du har bedt os om ikke at gøre det. I det omfang du ikke har et kundeforhold med os eller ikke har haft det inden for de seneste 12 måneder, vil vi dog kun bruge dine data til elektronisk direkte markedsføring, hvis du har givet dit samtykke. Dine personoplysninger kan også blive brugt til interessebaseret onlineannoncering via os eller de digitale annoncenetværk, vi samarbejder med, som i nogle tilfælde kan være tilpasset dine interesser baseret på oplysninger, vi har indsamlet, kendt som profilering.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål ved at kontakte os som beskrevet under overskriften "Kontakt" nedenfor eller direkte i vores elektroniske post.

Retsgrundlag: Legitim interesse eller samtykke (medmindre andet udtrykkeligt er angivet på tidspunktet for indsamlingen af dine personoplysninger).

LUXWAYs legitime interesse i ovennævnte behandling af personoplysninger er at kunne tilbyde dig en bedre shopping- og kundeoplevelse og at give dig personlige tilbud og andre relevante oplysninger.

Oplysninger om cookies

Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknologier på vores hjemmeside og i vores e-mailkommunikation. For mere information om, hvordan vi bruger cookies og lignende, se venligst vores cookieinformation.

Hvem videregiver vi dine data til?

Vi behandler dine personlige data med den største omhu, og dine data bruges kun af os og udvalgte tredjeparter.

Tredjeparter, som vi engagerer til at hjælpe os med at drive vores virksomhed (f.eks. til kundeundersøgelser og udsendelser), er kun autoriseret til at bruge dine persondata på vores vegne og til de specifikke opgaver, de skal udføre efter vores instruktioner og fungere som databehandlere for os. De er forpligtet til at holde dine persondata fortrolige og sikre. Hvis loven kræver det, har du ret til at modtage en liste over alle databehandlere, der behandler dine personlige data på vores vegne.

For at kunne tilbyde bedre tjenester og til markedsføringsformål kan vi også videregive dine personoplysninger til tredjeparter, normalt som uafhængige dataansvarlige, for at de kan udføre en tjeneste for os eller dig, f.eks. til adresseopdateringer, et post- eller forsendelsesfirma til at levere produkter, forsikringsselskaber, banker/kreditoplysningsfirmaer eller til digitale reklamenetværk, som vi samarbejder med.

Vi kan også videregive personoplysninger i andre specifikke tilfælde, f.eks. når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod nogen, der kan have krænket hjemmesiden, eller som på anden måde krænker eller overtræder vores rettigheder eller ejendom eller vores kunders eller andre besøgendes rettigheder.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS kræver, at det pågældende land har en aftale med EU/EØS, at landet anses for at have en tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, eller at vi har aftalt med den relevante tredjepart, at de er forpligtet til at anvende klausuler, der er godkendt af Europa-Kommissionen vedrørende beskyttelse af personlig integritet. Du kan finde en liste over godkendte tredjelande og standardklausuler på Europa-Kommissionens hjemmeside og på den svenske databeskyttelsesmyndigheds hjemmeside om overførsel af data til tredjelande.

Dine rettigheder

I overensstemmelse med loven har du ret til at anmode om oplysninger om de personlige data, vi har om dig, efter at du har identificeret dig selv og tydeligt angivet, hvilke oplysninger du ønsker at modtage. En sådan anmodning skal være skriftlig og personligt underskrevet og sendes til den adresse, der er angivet nedenfor under overskriften Kontakt nedenfor. Vi vil svare på din anmodning så hurtigt som muligt og inden for en måned. Hvis vi ikke er i stand til at opfylde din anmodning, giver vi dig besked og forklarer hvorfor.

Hvis du mener, at dine data er unøjagtige eller ufuldstændige, har du ret til, på den måde og i det omfang loven foreskriver, at kontakte os med en anmodning om berigtigelse. Vi vil rette eller opdatere dine data, så snart det med rimelighed er muligt.

Du har også ret til, som loven foreskriver, at anmode om sletning af dine data eller til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data og til at trække ethvert samtykke tilbage. Du har også juridisk ret til at få de persondata, du har givet os, overført (porteret).

Bemærk, at vi kan være forpligtet til at opbevare nødvendige persondata i forbindelse med sletning, tilbagetrækning af samtykke eller overførsel for at opfylde vores juridiske eller kontraktlige forpligtelser. Vi kan også have lov til at opbevare visse persondata for at opfylde vores forretningsbehov.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata på grundlag af legitime interesser, herunder profilering. Når du har angivet, hvilken behandling du gør indsigelse imod, skal vi påvise, at der er overordnede interesser. Du har også til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til direkte markedsføringsformål.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt for formålet med denne persondatapolitik, eller så længe det er påkrævet ved lov eller kontrakt. Dine persondata slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for de formål, de blev indsamlet til, eller ikke længere er påkrævet i henhold til lov eller kontrakt.

Hvad gør vi for at beskytte dine data?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller offentliggørelse har vi indført passende og rimelige standarder for at beskytte og sikre de oplysninger om dig, som vi behandler. Disse foranstaltninger er designet til at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine data og utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller skade på disse data. LUXWAY bruger bl.a. SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at de ordrer, du afgiver, er krypterede.

Hvis der opdages et brud på persondatasikkerheden, vil dette blive meddelt til Datatilsynet og til dig på den måde, der er foreskrevet i loven.

Links til andre hjemmesider

Bemærk venligst, at denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Hvis du følger et sådant link, kan det betyde, at du besøger andre hjemmesider, der indeholder andre regler for beskyttelse af personlige oplysninger end dem, der er angivet i denne persondatapolitik.

Ændring af persondatapolitikken

Denne persondatapolitik kan blive opdateret af os. Hvis der sker væsentlige ændringer i denne persondatapolitik, giver vi dig besked ved at placere en fremtrædende meddelelse på hjemmesiden eller på anden nødvendig måde. Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personlige data.

Klager og erstatning

Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data er blevet håndteret forkert, bedes du underrette os så hurtigt som muligt. Du har også mulighed for at indgive en klage til den svenske databeskyttelsesmyndighed vedrørende vores behandling af personoplysninger.

Hvis du mener, at du har lidt skade på grund af vores behandling af dine personoplysninger i strid med loven, kan du have ret til erstatning. Du kan derefter anmode om erstatning fra os eller anlægge sag ved domstolene.

Kontakt os på

LUXWAY med organisationsnummer: SE015567170302, er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet ovenfor, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med indsamlingen af dine data. LUXWAY overholder den svenske databeskyttelseslovgivning. Hvis du har spørgsmål om politikken eller vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os som nedenfor.

E-mail: info(a)luxway.se

Adresse: Datavägen 43 A. 436 32 Askim

Telefon: +46 31 899080

*** Privatlivspolitikken blev vedtaget af LUXWAY den 19. maj 2019