Luxway-GDPR

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Sikkerhed og privatliv

Denne politik gælder for behandling af personoplysninger, som Luxway Nordic AB indsamler om dig, som kan fås fra f.eks. Via vores websteder (herunder sociale netværk tilhørende tredjepart), elektronisk mail, sms, telefon, butik, registreringsformularer, i andre kontakter med os, kameraovervågning, fra tredjepart og fra offentligt tilgængelig information.

Vi beskytter dit personlige privatliv. Denne politik styrer, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter oplysninger om dig, og hvordan du kan udøve dine rettigheder. Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik.

Med henvisning til EU-lovgivning henviser vi nedenfor til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og anden relevant svensk lovgivning om databeskyttelse.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Med "personlige data" menes information, der vedrører dig og kan identificere dig.

I denne privatlivspolitik bruges udtrykkene "personlige data" og "information om dig" synonymt og skiftevis.

Du kan normalt bruge vores hjemmeside uden at give os nogen information ud over det tekniske. På nogle sider bliver der anmodet om information fra dig, for eksempel i forbindelse med køb og serviceanliggender, eller hvis du tilmelder dig at modtage elektroniske nyhedsbreve. Desuden kan vi bruge oplysninger om dig, som vi har fået fra andre kilder leveret af tredjepart, f.eks. virksomheder inden for markedsføring og salg.

De personlige oplysninger om dig indsamlet kan være:

Personlige og kontaktoplysninger - såsom dit navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer, demografiske oplysninger (såsom fødselsdato, alder, køn, geografisk placering, favoritprodukter og fritidsinteresser) og, når det er klart berettiget med henblik på behandlingen eller vigtigheden af en sikker identifikation, herunder personnummer.

Finansielle oplysninger - oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre en ordre, eller som du bruger til at foretage et køb, f.eks. Betaling eller kreditkortoplysninger.

Tekniske oplysninger om din enhed eller internetforbindelse - for eksempel IP-adresse, cookies, geografisk placering og loginoplysninger.

Oplysninger om din brugeradfærd - f.eks. Dine søgemønstre og aktiviteter på webstedet, din svartid på sider og hvordan du bruger vores tjenester.

Brugergenereret information - indhold, du selv registrerer, sender eller offentliggør, for eksempel i forbindelse med opkald til kundeservice (som kan optages), konkurrencer, tilmelding til nyhedsbrev og indhold, som du deler med os ved at uploade på vores hjemmeside eller på social netværk (som du tillader netværket at dele med os), såsom tekster, videoer og fotografier.

Oplysninger fra andre kilder - Generelt tilgængelige oplysninger eller oplysninger fra vores partnere, som vi indsamler, for eksempel for at holde vores oplysninger om dig opdateret eller for at sikre betaling for eksempel.

Formål og retsgrundlag

For at vores behandling af dine personlige data skal være lovlige, er der et retsgrundlag for dette, dvs. at det er nødvendigt at opfylde en aftale med dig eller en juridisk forpligtelse, der ligger hos os, eller at behandlingen udføres i henhold til en balance mellem interesser, eller at du har givet dit samtykke til en bestemt behandling. Nedenfor er eksempler på de formål, som vi behandler dine personlige data til, og på grundlag af hvilket retsgrundlag dette er gjort.

LUXWAY behandler dine personlige data til forskellige formål. I det væsentlige behandler LUXWAY dine oplysninger til følgende formål og følgende angivne retsgrundlag for det samme:

Et af vores primære formål med indsamling af personlige data er at opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom behandling og levering af dine ordrer, fakturering og levering af kundeservice og andre forpligtelser i forbindelse med køb af vores produkter. F.eks. Er vi muligvis nødt til at besvare dine spørgsmål gennem vores kundeservice i forbindelse med købet og sende oplysninger til dig til produktsikkerhedsformål, f.eks. hvis nogle af vores produkter skal tilbagekaldes, og ellers forsikre os om, at lovmæssige krav overholdes (for eksempel regnskabsloven).

Retsgrundlag: Overholdelse af kontrakter (salgsbetingelser) eller juridisk forpligtelse

Et andet hovedformål er at være i stand til at tilbyde dig gode produkter og tjenester gennem tilpassede tjenester og levere bedre tjenester med mere relevant indhold. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler, for at give dig oplysninger om produkter, du har brug for, men også for bedre at forstå vores kunder. For at opnå dette foretager vi kundeundersøgelser. Derudover analyserer vi oplysninger om vores kunders demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd baseret på de oplysninger, vi modtager fra vores websted eller andre såkaldte profileringstjenester. Kunde- og markedsanalyser og behandling til statistiske formål udføres på et samlet niveau og er ikke beregnet til at identificere individuelle kunder.

Retsgrundlag: legitim interesse

Vi kan bruge oplysninger om dig til at sende nyhedsbreve pr. Mail, e-mail, SMS / MMS eller telefonisk, informere dig om nye produkter, tilbud, tilbud, konkurrencer og anden information om vores produkter og aktiviteter, som vi tilbyder, og hvilke vi tror kan være af interesse for dig. Vi kan således bruge oplysningerne om dig til direkte markedsføring, herunder såkaldt profilering, forudsat at du ikke har instrueret os om ikke at gøre det. I det omfang du ikke har et kundeforhold med os eller har haft et i løbet af de sidste tolv måneder, bruger vi kun dine oplysninger til elektronisk direkte markedsføring, hvis du har givet dit samtykke. Dine personlige oplysninger kan også bruges til interessebaseret annoncering på internettet via os eller de digitale reklamenetværk, vi arbejder med, og som i nogle tilfælde kan tilpasses dine interesser baseret på information, vi har indsamlet, såkaldt profilering.

Du har til enhver tid mulighed for at modsætte os at bruge dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål ved at kontakte os på den måde, der er beskrevet under overskriften Kontakt nedenfor, eller direkte i vores elektroniske forsendelser.

Retsgrundlag: legitim interesse eller samtykke (medmindre andet udtrykkeligt er angivet i forbindelse med indsamlingen af dine personlige data).

LUXWAYs legitime interesse i ovennævnte behandling af personoplysninger er at tilbyde dig en bedre købs- og kundeoplevelse samt at give dig personlige tilbud og anden relevant information.

Oplysninger om cookies

Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores websted og i vores e-mail-kommunikation. For mere information om, hvordan vi bruger cookies og lignende, se vores cookie-oplysninger.

Hvem afslører vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personlige data med største omhu, og dine oplysninger bruges kun af os og af udvalgte tredjeparter.

Tredjeparter, som vi lejer for at hjælpe os med at udføre vores forretning (f.eks. Til kundeundersøgelser og udsendelser) har kun tilladelse til at bruge dine personlige oplysninger på vores vegne og til de specifikke opgaver, de har til at udføre i henhold til vores instruktioner og fungere som personlige dataassistenter for os. De er forpligtet til at holde dine personlige oplysninger fortrolige og sikre. Hvis det kræves af loven, har du ret til at modtage en liste over mulige assistenter af personoplysninger, der behandler dine personlige data på vegne af os.

For at kunne tilbyde bedre tjenester og til markedsføringsformål kan vi også videregive dine personlige data til tredjepart, som regel derefter som uafhængige personoplysninger, så de kan udføre en service for os eller dig, for eksempel til adresseopdateringer, en post- eller godstjeneste- virksomheder, der leverer produkter, forsikringsselskaber, banker / kreditinformationsfirmaer eller til digitale reklamenetværk, som vi arbejder med.

Vi kan også i andre særlige tilfælde videregive personlige oplysninger, f.eks. når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller retsforfølge nogen, der måtte have krænket webstedet, eller som på anden måde har krænket eller krænket vores rettigheder eller ejendom eller vores kunders eller andre besøgende rettigheder.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU / EØS kræver, at det pågældende land har en aftale med EU / EØS, at landet anses for at have tilstrækkelig lovgivning om databeskyttelse, eller at vi har indgået en aftale med den nuværende tredjepart, som de er forpligtet til at anvende af EU-Kommissionen klausuler om beskyttelse af privatlivets fred. Du finder en liste over godkendte tredjelande og standardklausuler på Europa-Kommissionens websted og på det svenske Datatilsyns websted om dataoverførsel til tredjelande.

Dine rettigheder

I overensstemmelse med loven har du ret til at anmode om oplysninger om de personlige data, vi opbevarer om dig, efter at du har identificeret dig selv og klart angivet hvilke oplysninger du ønsker at få adgang til. En sådan anmodning skal være skriftlig og individuelt underskrevet og sendes til nedenstående adresse under overskriften Kontakt nedenfor. Vi vil svare på din anmodning så hurtigt som muligt og inden for en måned. I tilfælde af at vi ikke er i stand til at imødekomme din anmodning, underretter vi dig og angiver hvorfor.

Hvis du mener, at oplysningerne om dig er forkerte eller ufuldstændige, har du på en måde og begrænset til det, der er foreskrevet i loven, retten til at kontakte os med en anmodning om korrektion. Vi korrigerer eller opdaterer dine oplysninger så hurtigt som med rimelighed muligt.

Du har også ret i loven til at anmode om, at oplysningerne om dig slettes, eller at vi begrænser behandlingen af dine personlige data og trækker ethvert samtykke tilbage. Du har også ret i loven til at have ret til at have (porteret) de personlige data, du har givet os.

Bemærk, at vi muligvis bliver nødt til at bevare de nødvendige personlige oplysninger i forbindelse med sletning, tilbagekaldelse af samtykke eller porting for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lov eller kontrakt. Det kan også være tilladt for os ved lov at opbevare visse personlige data for at imødekomme vores forretningsbehov.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data, som vi gør med en balance mellem interesser, herunder profilering. Vi skal derefter, efter at have specificeret, hvilken behandling du modsætter dig, vise, at der er interesser, der vejer tungere. Du har også retten til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til direkte markedsføring.

Hvor længe gemmer vi dine personlige data?

Vi lagrer kun dine personlige data, så længe det er nødvendigt til de formål, der er leveret af denne politik for personoplysninger eller som krævet i lov eller kontrakt. Dine personlige data vil blive slettet eller anonymiseret, når de ikke længere er relevante for de formål, som de er indsamlet til, eller som ikke længere kræves i henhold til lov eller kontrakt.

Hvad gør vi for at beskytte dine oplysninger?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse har vi oprettet passende og rimelige standarder til at beskytte og sikre de oplysninger om dig, vi behandler. Der træffes foranstaltninger for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine oplysninger og utilsigtet tab eller ødelæggelse af eller skade på disse oplysninger. LUXWAY bruger blandt andet SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyder, at dine ordrer er krypteret.

Hvis der opdages en hændelse med personoplysninger, rapporteres dette på en måde, der er foreskrevet i loven, til Datatilsynet og til dig.

Links til andre websteder

Bemærk, at der kan være links til andre websteder på dette websted. I tilfælde af at du følger et sådant link, kan dette betyde, at du besøger andre websteder, der indeholder andre regler for beskyttelse af personlige oplysninger end dem, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Ændring af politik for personoplysninger

Denne privatlivspolitik kan opdateres af os. Hvis der er væsentlige ændringer i denne fortrolighedspolitik, underretter vi dig ved at placere en klar besked på webstedet eller på en anden måde, der kræves. Vi opfordrer dig til at læse denne fortrolighedspolitik for at holde dig informeret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

Klager og skader

Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige data er blevet behandlet forkert, bedes du underrette os så hurtigt som muligt. Du har også muligheden for at indsende en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af personoplysninger.

Hvis du mener, at du har lidt skade som følge af vores behandling af dine personlige data i strid med loven, kan du have ret til erstatning. Du kan derefter anmode om erstatning fra os eller anlægge sag i retten.

stik

LUXWAY med organisationsnummer: SE015567170302, er datakontrolleren til behandling af dine personlige data som ovenfor, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i forbindelse med indsamlingen af dine data. LUXWAY overholder svensk lovgivning om databeskyttelse. Hvis du har spørgsmål om politikken eller vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os som nedenfor.

E-mail: info (a) luxway.se

Adresse: Datavägen 43 A. 436 32 Askim

Telefon: +46 31 899080

*** Privatlivspolitikken blev vedtaget af LUXWAY den 19. maj 2019